Predstavitev družbe

Kdo smo

NAMA IN d.o.o. je trgovinska družba, ki je bila ustanovljena 30.11.2020. Na družbo se je 1.10.2021 preneslo izvajanje trgovinske dejavnosti, ki se je vse od leta 1946 izvajala v okviru družbe Nama v različnih pravno-organizacijskih oblikah.
Trgovinska dejavnost se odvija v Veleblagovnici Nama, poleg tega pa družba upravlja tudi z dvema franšiznima trgovinama Mango.
Veleblagovnica Nama je središče modnega navdiha v prestonici, ki s svojo privlačno ponudbo na več kot 10.000 m2 privabljala kupce. Leta 2019 jo je obiskalo kar 1,5 milijona kupcev.
Veleblagovnica Nama že od leta 1946 gradi na tradiciji, zaupanju in ugledu blagovne znamke, hkrati pa ustvarja prepoznaven družabni prostor, ki privablja tudi najbolj zahtevno in modno ozaveščeno množico.

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Dolgoročni cilj upravljanja družbe je večanje vrednosti družbe ter s tem povečevanje premoženja za delničarje na dolgi rok. Ob tem cilju družba hkrati upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.

Vizija

Naša vizija je upravljati z najboljšimi nepremičninami v Ljubljani (v okviru obstoječega portfelja nepremičnin), postati zbirališče ljudi v centru Ljubljane, povečati število najemnikov, ki prodajajo prepoznavne znamke svetovnega formata, ostati trendsetter v svetu mode in modnih dodatkov srednjega cenovnega razreda

Vrednote

Vrednote družbe se kažejo v odnosih do vseh deležnikov, ki jih vsi zaposleni v družbi vsakodnevno v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem uresničujemo. Naše vrednote so odgovornost, strokovnost, kreativnost ter odzivnost in prožnost.

Počitniške kapacitete – Pokljuka

CENIK 2021
SEZONA 1
1.12.- 31.3. IN 1.7.-30.9.
SEZONA 2
1.4.- 30.6. IN 1.10.-30.11.
apartma4734
brunarica6959

Lastniška struktura

100% v lasti družbe Nama d.d.:

Zavarovalnica Triglav d.d

39,07%

GENERALI d.d., Sklad neživljenjskih zavarovanj

33,19%

GENERALI d.d.

15,32%

Delniški vzajemni sklad Triglav steber I

10,97%

Mali delničarji

1,45%

Organi družbe

Vodstvo

  • Mateja Erman, direktorica, predsednica uprave
  • Simona Kozjek, prokurist

Nadzorni svet

  • Miha Grilec, predsednik nadzornega sveta
  • Matej Runjak, namestnik predsednika nadzornega sveta
  • Zoran Bošković, član nadzornega sveta
  • Uroš Cvetko, član nadzornega sveta

Javne objave skupščine

OBJAVE V LETU 2017

Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-13.12.2017.pdf
22-11-2017-Financni-koledar-2018.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017-2.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-22.11.2017.pdf
10-10-2017_Prenehanje-veljavnosti-Sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji-delnic.doc
26-9.2017-Obvestilo-o-sklenjenem-aneksu-k-sporazumu-o-skupnem-nastopu-pri-prodaj.doc
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-30.8.2017.doc
30-8-2017-INFORMACIJA-O-POSLOVANJU-I-VI-2017.pdf
30-8-2017-Informacija-o-poslovanju-druzbe-v-prvem-polletju-2017.pdf
19-7-2017-Podaljsanje-sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji.pdf
11-7-2017-objava-odlocbe-o-izidu-prevzemne-ponudbe.doc
10-6-2017---Andreja-Kokalj---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Alja-Dermastja---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Meta-Berk-Skok---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Miha-Grilec---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
Zoran-Boskovic---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
19-5-2017-Mnenje-poslovodstva-ciljne-druzbe.pdf
19-5-2017-Financni-koledar-2017-1.pdf
17-5-2017-Informacija-o-poslovanju-I-III-2017.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-17.5.2017.doc
10-5-2017-Prevzemna-ponudba.pdf
18-4-2017-Ilirikaobvestilo-o-nameri-za-odkup-delnic.pdf
18-4-2017-Popravek-objave-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-po.pdf
18-4-2017-Objava-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-podjetje-d..pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-15.3.2017.pdf
16-3-2017-Revidirano-nekonsolidirano-letno-porocilo-za-leto-2016--.pdf
16-3-2017-IZJAVA-o-spostovanju-Kodeksa-2016.pdf
16-3-2017-LETNO-POROCILO-2016.pdf
31-1-2017---Ocena-poslovanja-druzbe-za-poslovno-leto-2016.pdf

OBJAVE V LETU 2013

Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_3.10.2013.doc
3-10-2013-Predlog_sodne_poravnave.doc
04-03-2013-Odprto_trgovalno_obdobje_5.3.-12.4.2013.pdf
9-9-2013-Obvestilo_o_prejeti_izpodbojni_tozbi_1.doc
15-11-2013-Financni_koledar_2014.pdf
15-11-2013-Informacija_o_poslovanju_I-IX_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_15.11.2013.doc
17-10-2013-Obvestilo_o_sklenjeni_sodni_poravnavi.doc
17-10-2013-Zapisnik_z_dne_16.10.2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_18.12.2013.doc
Poslovnik_o_delu_nadzornega_sveta_18.12.2013.pdf
20-12-2013-Sprememba_financnega_koledarja_2014-1.pdf
21-06-2013-Obvestilo_o_sklepih_skupscine.doc
21-08-2013-Financni_koledar_pomembnejsih_objav__za_leto_2013-3.pdf
24-10-2013-Obvestilo_o_izplacilu_dividend.doc
28-08-2013-INFORMACIJA_O_POSLOVANJU_I-VI_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_28.8.2013.doc
04-03-2013-Financni_koledar_2013-1.pdf
04-03-2013-Izjava_o_skladnosti_s_Kodeksom.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_4.3.2013.doc
04-03-2013-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2012.pdf
04-03-2013-Revidirano_nekonsolidirano_letno_porocilo_za_leto_2012.pdf
14-05-2013-Informacija_o_poslovanju_I-III_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_14.5.2013_1.doc
17-01-2013-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_17.1.2013.doc
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Andreja_Kokalj.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Marija_Babnik.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_MihaGrilec_2013-1.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Uros_ivanc_2013.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Ursa_Mancek.pdf
26-04-2013-Financni_koledar_2013-2.pdf
27-03-2013-Letni_dokument_2013.pdf