Predstavitev družbe

Nama d. d. Ljubljana je trgovsko podjetje s tradicijo. Ustanovljeno je bilo leta 1946 z namenom zadovoljiti povpraševanje vedno bolj zahtevnih kupcev. Še danes se ime Nama povezuje s ponudbo vsega, kar potrebujemo za udobno življenje. Podjetje je prisotno v slovenskem prostoru že več kot 70 let. Z leti je prihajalo do političnih in gospodarskih sprememb, ki jim je Nama sledila z nenehnim prilagajanjem in izpopolnjevanjem svoje vizije, njeno delovanje pa ves čas temelji na odgovornosti in korektnih odnosih do vseh deležnikov.

Danes je Nama podjetje, ki upravlja z nepremičninami in hkrati nadaljuje tradicijo trgovinske dejavnosti. Poleg trgovine Nama v centru Ljubljane podjetje upravlja s franšizo MANGO in sladolednim barom Grefino v Ljubljani.

Temeljni izziv podjetja je doseganje ključnih ciljev, in sicer na eni strani zadovoljstvo zaposlenih, kupcev in delničarjev družbe ter na drugi strani dobri medsebojni odnosi s poslovnimi partnerji.

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Dolgoročni cilj upravljanja družbe je večanje vrednosti družbe ter s tem povečevanje premoženja za delničarje na dolgi rok. Ob tem cilju družba hkrati upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.

Vizija

Naša vizija je upravljati z najboljšimi nepremičninami v Ljubljani (v okviru obstoječega portfelja nepremičnin), postati zbirališče ljudi v centru Ljubljane, povečati število najemnikov, ki prodajajo prepoznavne znamke svetovnega formata, ostati trendsetter v svetu mode in modnih dodatkov srednjega cenovnega razreda

Vrednote

Vrednote družbe se kažejo v odnosih do vseh deležnikov, ki jih vsi zaposleni v družbi vsakodnevno v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem uresničujemo. Naše vrednote so odgovornost, strokovnost, kreativnost ter odzivnost in prožnost.

Počitniške kapacitete – Pokljuka

CENIK 2021
SEZONA 1
1.12.- 31.3. IN 1.7.-30.9.
SEZONA 2
1.4.- 30.6. IN 1.10.-30.11.
apartma4734
brunarica6959

Lastniška struktura

Struktura lastništva je na dan 15. 06. 2020 naslednja:

Zavarovalnica Triglav d.d

39,07%

GENERALI d.d., Sklad neživljenjskih zavarovanj

33,19%

GENERALI d.d.

15,32%

Delniški vzajemni sklad Triglav steber I

10,97%

Mali delničarji

1,45%

Organi družbe

Uprava

  • Simona Kozjek, predsednica uprave
  • Mateja Erman, članica uprave

Nadzorni svet

  • Miha Grilec, predsednik nadzornega sveta
  • Matej Runjak, namestnik predsednika nadzornega sveta
  • Zoran Bošković, član nadzornega sveta
  • Uroš Cvetko, član nadzornega sveta

Javne objave skupščine

OBJAVE V LETU 2017

Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-13.12.2017.pdf
22-11-2017-Financni-koledar-2018.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017-2.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-22.11.2017.pdf
10-10-2017_Prenehanje-veljavnosti-Sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji-delnic.doc
26-9.2017-Obvestilo-o-sklenjenem-aneksu-k-sporazumu-o-skupnem-nastopu-pri-prodaj.doc
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-30.8.2017.doc
30-8-2017-INFORMACIJA-O-POSLOVANJU-I-VI-2017.pdf
30-8-2017-Informacija-o-poslovanju-druzbe-v-prvem-polletju-2017.pdf
19-7-2017-Podaljsanje-sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji.pdf
11-7-2017-objava-odlocbe-o-izidu-prevzemne-ponudbe.doc
10-6-2017---Andreja-Kokalj---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Alja-Dermastja---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Meta-Berk-Skok---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Miha-Grilec---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
Zoran-Boskovic---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
19-5-2017-Mnenje-poslovodstva-ciljne-druzbe.pdf
19-5-2017-Financni-koledar-2017-1.pdf
17-5-2017-Informacija-o-poslovanju-I-III-2017.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-17.5.2017.doc
10-5-2017-Prevzemna-ponudba.pdf
18-4-2017-Ilirikaobvestilo-o-nameri-za-odkup-delnic.pdf
18-4-2017-Popravek-objave-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-po.pdf
18-4-2017-Objava-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-podjetje-d..pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-15.3.2017.pdf
16-3-2017-Revidirano-nekonsolidirano-letno-porocilo-za-leto-2016--.pdf
16-3-2017-IZJAVA-o-spostovanju-Kodeksa-2016.pdf
16-3-2017-LETNO-POROCILO-2016.pdf
31-1-2017---Ocena-poslovanja-druzbe-za-poslovno-leto-2016.pdf

OBJAVE V LETU 2013

Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_3.10.2013.doc
3-10-2013-Predlog_sodne_poravnave.doc
04-03-2013-Odprto_trgovalno_obdobje_5.3.-12.4.2013.pdf
9-9-2013-Obvestilo_o_prejeti_izpodbojni_tozbi_1.doc
15-11-2013-Financni_koledar_2014.pdf
15-11-2013-Informacija_o_poslovanju_I-IX_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_15.11.2013.doc
17-10-2013-Obvestilo_o_sklenjeni_sodni_poravnavi.doc
17-10-2013-Zapisnik_z_dne_16.10.2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_18.12.2013.doc
Poslovnik_o_delu_nadzornega_sveta_18.12.2013.pdf
20-12-2013-Sprememba_financnega_koledarja_2014-1.pdf
21-06-2013-Obvestilo_o_sklepih_skupscine.doc
21-08-2013-Financni_koledar_pomembnejsih_objav__za_leto_2013-3.pdf
24-10-2013-Obvestilo_o_izplacilu_dividend.doc
28-08-2013-INFORMACIJA_O_POSLOVANJU_I-VI_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_28.8.2013.doc
04-03-2013-Financni_koledar_2013-1.pdf
04-03-2013-Izjava_o_skladnosti_s_Kodeksom.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_4.3.2013.doc
04-03-2013-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2012.pdf
04-03-2013-Revidirano_nekonsolidirano_letno_porocilo_za_leto_2012.pdf
14-05-2013-Informacija_o_poslovanju_I-III_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_14.5.2013_1.doc
17-01-2013-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_17.1.2013.doc
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Andreja_Kokalj.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Marija_Babnik.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_MihaGrilec_2013-1.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Uros_ivanc_2013.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Ursa_Mancek.pdf
26-04-2013-Financni_koledar_2013-2.pdf
27-03-2013-Letni_dokument_2013.pdf